Dan il-kors għandu jservi bħala introduzzjoni għal-Liturġija Mqaddsa, il-quċċata u l-għajn – “Il-quċċata li lejha timxi l-ħidma tal-Knisja u fl-istess waqt l-għajn li minnha ġejja kull qawwa tagħha” (S.C 10). Nibdew minn x’inhi l-Liturġija, ngħaddu biex naraw iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa waqt li nitgħallmu fuq l-animazzjoni liturġika, il-Kelma ta’ Alla fil-Liturġija u l-għajxien tal-istess Liturġija fil-ħajja ta’ kuljum. B’hekk, il-parteċipanti li jieħdu sehem b’mod jew ieħor fil-Liturġija Mqaddsa jikbru fl-għarfien u jifhmu dejjem iktar is-sehem tagħhom fl-ikbar u l-isbaħ talba tal-Knisja.

Operaturi pastorali li jieħdu ħsieb l-aspett liturġiku fi ħdan il-parroċċa ta’ Santa Venera

Target Audience Age: 18+

Il-kors ser isir kull nhar ta’ Tnejn mis-7:00pm sat-8:00pm fiċ-Ċentru Parrokkjali,

Santa Venera

DataTema/i
21 ta’ Ottubru 2024X’inhi l-Liturġija?
Is-Simboli fil-Liturġija
28 ta’ Ottubru 2024Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa
4 ta’ Novembru 2024L-Animazzjoni Liturġika
11 ta’ Novembru 2024Il-Kelma ta’ Alla fil-Liturġija
18 ta’ Novembru 2024L-Għajxien tal-Quddiesa fil-Ħajja ta’ Kuljum

Dan il-kors għandu tip ta’ ċertifikat wieħed:

1. Ċertifikat ta’ Attendenza

Sabiex tikseb Ċertifikat ta’ Attendenza, l-istudenti huma meħtieġa sabiex jattendu 80% tas-sessjonijiet tal-kors.

Lingwa: L-applikanti għandhom ikollom fehma tal-Malti u jkunu fluwenti fl-Ingliż.

Teknoloġija diġitali: L-applikanti huma meħtieġa li jkunu fluwenti fl-użu tad-dinja diġitali, inkluż li jkunu jafu kif jaċċessaw l-internet u jużaw office suites bħal Microsoft Word.

 


Register for this Course