Kultura u Fidi

Kultura u Fidi Event

Serata ta` Kultura u Fidi

Din l-attività tgħaqqad l-apprezzament tal-artifatti u postijiet storiċi mal-ispiritwalità. Dan ser nagħmluh billi l-ewwel inħarsu mill-qrib lejn uħud mill-oġġetti fil-Mużew Wignacourt, ir-Rabat u wara li nkunu esplorajna l-valur storiku-artistiku tagħhom, naraw kif nistgħu nużaw dan l-għarfien biex nimmeditaw temi mill-Evanġelji li japplikaw kemm għall-kuntest storiku kif ukoll għall-preżent.

It-tema prinċipali li ser nittrattaw hi dik tal-Knisja bħala bastiment, jikkumbatti l-mewġ hu u sejjer lejn id-destinazzjoni aħħarija. 

Data: It-Tnejn, 8 t`Awwissu
Ħin: 6:30pm
Post: Mużew Wignacourt, ir-Rabat

Dħul B`Xejn

Booking

Kultura u Fidi Event