Archives

CPD for Diakonia Pastoral Workers

  TBA

Laqgħat ta’ kull xahar għall-operaturi pastorali fil-qasam tad-djakonija.

Il-laqgħat li jsiru nhar ta’Tlieta filghaxija imissu temi li jkunu attwali għar-realtajiet tad-djakonija li nkunu qed immissu magħom. Nilqgħu kull suġġeriment dwar dan. Il-Laqgħat ikunu ta 2 tipi. Xahar tkun titratta tema li mbagħad tiġi diskussa minn parteċipanti ta’ parroċċi fl-istess unita’ jew parroċċi ġirien, f’tax-xahar ta’ wara nittrattaw temi attwali l-l-kappillani esprimew li huma prijoritarji fil-ħidma tad-djakonija

Target Audience Age: 18+

Hawn isfel qed nghaddulkom il-Programm ghal din is-sena kollha. Tindunaw li xi drabi il-laqgha ser issir fl-ahhar tlieta tax-xahar u ohrajn fl-ahhar Hamis tax-xahar dan anke biex min it-tlieta dejjem mehud ikun jista almenu jattendi tal-hamisijiet. 

Il-Laqghat fizici ser ikunu qed isiru f’parrocci diversi anke biex niltaqghu mar-realtajiet fil-komunitajiet taghna. Napprezzaw li jkun hemm sforz biex kull parroċċa ikolla raprezentanza f’kull laqgha. 

Tuesdays & Thursday
DatesSession TitleSpeaker
25th October 2022Djakonija ħidma ta Żvilupp fil-KomunitaCatherine Fleri Soler
29th November 2022Id-Djakonija fil-Parroċċa – Komunita’ ta’ Fidi li twassal il-messaġġ tal-Vanġelu lill-hinnProf Rev Salvu Chircop
26th January 2023Support Emozzjonali fil-KomunitaMr Joseph Pellicano
28th February 2023L-iSkola bħala kollaboratur importanti
tal-ħidma tad-djakonija fil-parrocca
Sr Teresa Tonna
30th March 2023Ngħinu lil min nixtiequ jinbidel
imma mingħajr ma nipprovaw nibdluh aħna
Dr Anna Vella
25th April 2023Kif jistgħu jkomplu fil-parroċċi tagħnaEsperjenzi ta volontarjat Internazzjonali
25th May 20232 inizzjattivi f’parroċċa lokali
u oħra internazzjonali
Komunita li tisma’: Tilqa, u Tippromwovi l-fejqan
27th June 2023Il-ħidma tad-djakonija fil-parroċċa,
u dik fost iż-żghażagħ jistgħu joqorbu
għall-ġid tal-komunita?
Benjamin Flores Martin
Certification:  

This course has two exit certificate options: 

  1. Certificate of Attendance

To obtain a Certificate of Attendance, students must attend all the course contact hours. 

2. Certificate of Participation

To obtain a Certificate of Participation, students must attend all the contact hours and pass the short multiple-choice online exam (one after each session). 

Awarding Institution: Pastoral Formation Institute

Qualifications: Every application will be considered on its individual merits. The Pastoral Formation Institute accepts a wide range of qualifications, and we always try to judge applications on the basis of academic potential. We do consider a very wide range of academic, vocational, and professional qualifications, as well as work and other appropriate experiences and skills.